Защо да избера „ПСИХОЛАБ” ?

  • Ние предлагаме най-ниски цени.
  • Осигуряваме комфортна и спокойна атмосфера, което подпомага високата успеваемост на кандидатите.
  • Всички лаборатории са на удобни и леснодостъпни места.
  • Всички лаборатории са лицензирани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  • Тестовете се провеждат от висококвалифицирани специалисти психолози с индивидуален подход към всеки кандидат.