За кого са тестовете

Водачи на таксиметрови автомобили и водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари подлежат на психологическо изследване на всеки три години след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност

При всяко постъпване на работа и при извършване на дейността като водач на таксиметрови автомобили или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, лицата представят удостоверение за психологическа годност.