Как протича тестът ?

1. В определения ден и час се явявате в избраната от Вас лаборатория и собственоръчно попълвате регистрационна карта.

2. Тестът се провежда в три части :

1. Тест на хартиен носител
2. Тест на специализиран апарат
3. Беседа с кандидата

3. Издава Ви се удостоверение за психологическа годност, което важи 3 години.

4. При отрицателно заключение от изследването Вие имате право до 6 месеца да се явите на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория.

5. При отрицателно заключение и от второто изследване Вие имате право до 6 месеца да се явите на експертно изследване в Централна експертна психологическа комисия (ЦЕПК).